CV tags

Norsk

web, webdesign, CSS 2.0, Cascading stylesheet 2.0, XHTML, HTML 4.0, Adobe Photoshop CS3, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Windows, arkitektur, IT arkitektur, forretningsarkitektur, nettbank, betalingstjenester, faktureringstjenester, iterasjonsutvikling, smidig utvikling, scrum, shipley tilbud, prosjektledelse, testledelse, IT ledelse, ledelse, BBS, drift, forvaltning, profesjonell, kunderelasjoner,

English

web, webdesign, CSS 2.0., Cascading stylesheet 2.0, XHTML, HTML 4.0, Adobe Photoshop CS3, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Windows, architecture, IT architecture, business architecture, net banking, payment services, billing services, iteration development, scrum, shipley bid process, project leadership, test leadership, IT leadership, leadership, BBS, operations, management, professional, customer relations,